" />
Durabilis logo

Ugovor o odr�avanju

1. Što je Ugovor o održavanju opreme?

To je Ugovor koji potpisuje Korisnik sa tvrtkom Durabilis za preventivno i redovito održavanje opreme i sistemskog softvera u računalskom sustavu Korisnika (oprema), te za suradnju na razvoju informatičkog sustava Korisnika. Potpisivanjem Ugovora Durabilis preuzima obvezu da u suradnji s Korisnikom i u njegovom interesu, prema standardima struke, čuvajući i štiteći povjerenu imovinu, usmjeri izgradnju informacijskog sustava u za korisnika najpovoljnijem smjeru.

2. Što korisnik dobiva potpisivanjem ugovora?

Potpisivanjem Ugovora o održavanju opreme korisnik dobiva:

  • 8 ili 4 satni odaziv na poziv
  • redoviti polugodišnji/kvartalni tehnički pregled (prevetivno održavanje)
  • konzultacije, pomoć, savjete i intervencije u korištenju opreme
  • sugestije i prijedloge za poboljšanja sustava
  • telefonski servis (konzultacije)
  • hitne intervencije - odaziv u najkraćem mogućem roku, izvan radnog vremena, te vikendom i praznikom
  • promptna isporuka osnovnih komponenata i potrošnog materijala
  • posebni popusti pri nabavi opreme (5% popusta na preporučenu cijenu za krajnjeg korisnika i najmanje 30% popusta na cijenu radova u odnosu na standardni cjenik usluga Durabilis)
  • brzu, stručnu, efikasnu i profesionalnu uslugu

3. Cijena Ugovora o održavanju opreme

Ugovorena naknada za usluge održavanja opreme kao i druge troškove nastale održavanjem opreme formira se u dogovoru s Korisnikom na osnovu količine i strukture instalirane opreme i podložna je promjeni u slučaju proširenja ili instaliranja novih proizvoda. Korisnik vrši plaćanje u mjesečnim ratama na osnovu ispostavljenog računa Durabilis.

4. Zahtjev za ugovor o održavanju

Molimo popunite polja označena zvijezdicom (*).